GRAND

Grand
Grand-dimensioner
Storlekar: 40 - 400 cm / 1 cm intervall.
Grand-tillval
Tillval:
Ramen kan beställas med tvärslå, dubbel tvärslå,
kryss eller dubbelt kryss
vilka är infällda i ramen.
Tvarslomateriale
Tvärslåmaterialet
är 20 x 60 mm
i tvärsnitt.
Design:design  
Den unika designen är
skyddad i EU med
RCD No. 001977414 - 0001.
Material:
Material

Utgångsmaterialet är kvistfri Asp
som torkas ner till 6% fuktkvot.
Det ger en kilram som är stark,
lätt och vacker i sin naturligt ljusa färg.
  Tillverkning:
Montering• Fräsning av kilramen utförs så
att inga spänningar uppstår vid
montering. Sådana spänningar
leder annars ofta till att sprickor
uppstår och ramen blir instabil.
Precision• Hörngeringen sker med stor
precision så att eventuell
efterjustering minimeras.