MOYEN

Moyen
Moyen-dimensioner
Storlekar: 30 - 150 cm / 1 cm intervall.
Moyen-tillval
Tillval:
Ramen kan beställas med
tvärslå, eller kryss vilka är
infällda i ramen.
Tvarslomateriale
Tvärslåmaterialet
är 18 x 50 mm
i tvärsnitt.
Design:design  
Den unika designen är
skyddad i EU med
RCD No. 001977414 - 0001.
Material:
Material

Utgångsmaterialet är kvistfri Asp
som torkas ner till 6% fuktkvot.
Det ger en kilram som är stark,
lätt och vacker i sin naturligt ljusa färg.
  Tillverkning:
Montering• Fräsning av kilramen utförs så
att inga spänningar uppstår vid
montering. Sådana spänningar
leder annars ofta till att sprickor
uppstår och ramen blir instabil.
Precision• Hörngeringen sker med stor
precision så att eventuell
efterjustering minimeras.