PETIT

Petit
Petit-dimensioner
Storlekar: 20 - 100 cm / 1 cm intervall.
Design:design  
Den unika designen är
skyddad i EU med
RCD No. 001977414 - 0001.
Material:
Material

Utgångsmaterialet är kvistfri Asp
som torkas ner till 6% fuktkvot.
Det ger en kilram som är stark,
lätt och vacker i sin naturligt ljusa färg.
  Tillverkning:
Montering• Fräsning av kilramen utförs så
att inga spänningar uppstår vid
montering. Sådana spänningar
leder annars ofta till att sprickor
uppstår och ramen blir instabil.
Precision• Hörngeringen sker med stor
precision så att eventuell
efterjustering minimeras.